Overstekende windmolen

Engineering verplaatsing en vijzelen 140 jaar oude windmolen

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf

Reconstructie windmolen

Daams’ molen is het icoon van Vaassen, een dorp ten noorden van Apeldoorn. Door de bouw van een winkelcentrum kwam het monument echter uit de wind te staan. De eigenaar van de molen beriep zich daarom op ‘recht van den wind’, een stokoude wet uit de twaalfde eeuw, waarin is vastgelegd dat een molen een vrije zone van 375 m rondom moet hebben om voldoende wind te kunnen vangen. De oplossing was de 140 jaar oude windmolen vijf meter op te vijzelen om zo weer voldoende wind te vangen. Voor de nieuwe constructie was een aanpassing van fundering noodzakelijk. Daarom werd het monument tijdelijk 28 meter verplaatst naar de overzijde van de straat.

Techniek en Methode verzorgde de engineering en begeleiding van de verplaatsing, de tijdelijke vijzelconstructie en de permanente verhoging van de 165 ton wegende molen. Vervolgens werd op de oude locatie een nieuwe fundering gebouwd. Na zes weken werd de molen op de nieuwe fundering gezet en opgevijzeld tot 5 meter boven de fundering. Onder de molen werden vervolgens prefab betonsegmenten gemonteerd. Daarna kon men de molen weer laten zakken op de nieuwe constructie.

 

Artikel
Contact

T en M werkte ondermeer voor