Funderingsonderzoek

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf

Funderingsonderzoek: meten is weten!

Treden er scheuren op in uw pand?

Via een funderingsonderzoek kunnen vaststellen of de scheuren in uw pand worden veroorzaakt door de fundering.

Heeft u verbouwingsplannen?

Via funderingsonderzoek kunnen we in kaart brengen wat de staat van de bestaande fundering is en of er aanpassingen nodig zijn om uw droomverbouwing te realiseren.

Heeft u aankoopplannen?

Via een funderingsonderzoek kunnen we de staat van de fundering beoordelen en kunt u onvoorziene uitdagingen voorkomen.

 

Typen onderzoek

  • Quick Scan : beoordelen van mogelijk funderingsprobleem op basis van beschikbare informatie.
  • Quick Scan+ :beoordelen van mogelijke funderingsproblemen op basis van beschikbare informatie aangevuld met metingen op locatie (scheefstandsmetingen, hoogtemetingen en inspectieputten).
  • Funderingsonderzoek conform de Richtlijn* : uitgebreid onderzoek door het graven van inspectieputten, archiefonderzoek, lintvoeg waterpassingen, scheefstandmetingen, vloerveldwaterpassingen, interne- en externe visuele inspectie, peilbuisinformatie en NAP-metingen. Indien nodig of gewenst maken we een analyse van een/ of meerdere houtmonsters en/ of testen we de draagkracht van de palen door een proefbelasting.

*conform de geldende richtlijn: Funderingen onder gebouwen – onderzoek en beoordeling funderingen op staal en op houten palen – herziene versie november 2022

Blijkt uit een van bovenstaande onderzoeken dat funderingsherstel of -versteviging noodzakelijk is? Dan kunnen we u voorzien van een herstelplan met bijbehorende kosten. Uiteraard kunnen we in onderling overleg en onderbouwd ook een of meerdere onderdelen van bovengenoemde onderzoeken uitvoeren.