Techniek en Methode

Steeds vaker leggen opdrachtgevers delen van het ontwerp bij de aannemer. Als onafhankelijk adviesbureau voor uitvoeringstechnieken speelt Techniek en Methode in op deze groeiende vraag. Wij vertalen de vragen van onze klanten in een praktische, optimale oplossingen. Om hun wens en de technische haalbaarheid daarvan te optimaliseren, heeft het onze voorkeur in een vroeg stadium aan tafel te zitten. Techniek en Methode is gespecialiseerd in constructieve en uitvoeringstechnische vraagstukken (engineering) en funderingsonderzoek in bestaande gebouwen (conform de geldende F3O-richtlijn). Ook verzorgen we het compleet geotechnisch onderzoek en het advies voor herbouw- of nieuwbouwlocaties. 

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf
Groningse Borg behouden voor de toekomst

Herfunderen en rechtzetten monument in Veere

De monumentale sluiswachterswoning in het Zeeuwse Veere staat na jaren weer recht. Het karakteristieke pand uit 1872 was 35 centimeter scheef gezakt. De nieuwe eigenaren geven het prachtige pand een nieuwe bestemming. Het wordt opgeknapt en daarmee krijgt het pand een tweede leven. Techniek en Methode engineerde het funderings- en vijzelplan.

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

Techniek en Methode streeft naar een nauwkeurige en kosteneffectieve uitvoering van haar werkzaamheden. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons bedrijf is een door KCAF erkend onderzoeksbedrijf. Onze medewerkers beschikken over de juiste opleidingen en certificeringen om de werkzaamheden veilig en volgens afspraak uit te voeren.

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

T en M werkte ondermeer voor

Bresser