Techniek en Methode

Steeds vaker leggen opdrachtgevers delen van het ontwerp bij de aannemer. Als onafhankelijk adviesbureau voor uitvoeringstechnieken en erfgoedvraagstukken speelt Techniek en Methode in op deze groeiende vraag. Wij vertalen de vragen van onze klanten in een praktische en integrale oplossingen. Om hun wens en de technische haalbaarheid daarvan te optimaliseren, heeft het onze voorkeur in een vroeg stadium aan tafel te zitten. Techniek en Methode is gespecialiseerd in constructieve en uitvoeringstechnische vraagstukken (engineering) en funderingsonderzoek in bestaande (monumentale) gebouwen en de planvormbegeleiding bij complexe projecten. Ook verzorgen we het compleet geotechnisch onderzoek en het advies voor herbouw- of nieuwbouwlocaties.

 

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf
Groningse Borg behouden voor de toekomst

Herfunderen en rechtzetten monument in Veere

Een monumentale sluiswachterswoning in het Zeeuwse Veere staat na jaren weer recht. Het karakteristieke pand uit 1872 was in de loop der jaren 35 centimeter scheef gezakt. De nieuwe eigenaren wilden het prachtige pand een nieuwe bestemming geven. Het pand is geherfundeerd en recht gezet. De komende tijd wordt het monument verder opgeknapt en wordt zo behouden voor de toekomst. Techniek en Methode engineerde het funderings- en vijzelplan.

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

Techniek en Methode streeft naar een nauwkeurige en kosteneffectieve uitvoering van haar werkzaamheden. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons bedrijf is een KCAF-erkend onderzoeksbedrijf. Onze medewerkers beschikken over de juiste opleidingen en certificeringen om de werkzaamheden veilig en volgens afspraak uit te voeren.

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

T en M werkte ondermeer voor