Geotechnisch onderzoek en advies

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf

Techniek en Methode past haar jarenlange kennis en kunde toe bij complexe geotechnische vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor diverse geotechnische onderzoeken, in de vrije ruimte en inpandig. Met de verkregen informatie kunnen wij u adviseren over onder andere funderingen op palen en staal en (tijdelijke) damwandconstructies. Op basis van de sondeergegevens (bodemonderzoek) en uw bouwwens kunnen we trillingsvoorspellingen uitvoeren, eventueel gevolgd door een monitoringsplan en monitoring. We beschikken over trillingsmeters waarmee we trillingen volgens de SBR-richtlijnen voor u kunnen monitoren. Vooraf bepalen we de maximale trillingswaarden en achteraf verzorgen we de rapportage. 

Voor onze sonderingsonderzoeken kunnen we de volgende machines inzetten:

Demontabele sondeerunit

Deze machine is uitermate geschikt voor sonderingen op slecht bereikbare plekken. De machine verankeren we aan de bestaande of een nieuwe (tijdelijke) constructie, waarna we ter plaatse de geotechnische grondopbouw kunnen meten. Ideale machine voor controlesonderingen voor bijvoorbeeld funderingsherstel, kelderbouw, optoppen, draagconstructies.

Werkhoogte: minimaal 1800 mm

Gewicht: per los deel maximaal 25 kg

Aandrijving: 220 Volt

 

Midi rups 
Deze machine is geschikt om in de vrije ruimte en in de bewoonde delen te sonderen. De unit wordt aangevoerd door een vrachtwagen, waarna deze zichzelf van de vrachtwagen lost en naar de onderzoekslocaties kan rupsen.
Rijhoogte: 3,00 meter
Rupshoogte: 2,70 meter
Werkhoogte: 3,80 meter
Lengte: 4,50 meter
Breedte: 2,10 meter
Gewicht: 11 ton
Aandrijving: Diesel