Verplaatsing bedreigd cultureel erfgoed

800 ton wegend monument met succes 2 km verreden

Certificaten
Erkend onderzoeksbedrijf

Verplaatsing bedreigd cultureel erfgoed

Imam Abdullah Zawiyah social complex (1249 – 1294) in Hasankeyf, Turkije is met succes verplaatst over een afstand van 2 km naar een hoger gelegen archeologisch park. De verplaatsing van het complex, bestaande uit verschillende losstaande objecten, gebeurde in fasen. Eerst werd het 800-ton wegende monument gepositioneerd in de nabijheid van de eerder verplaatste 800 jaar oude Artuklu Hamam en de 15e eeuwse tombe Zeynel Bey. De bij het complex horende toren werd een dag later overgebracht naar de nieuwe locatie. De verhuizing van het laatste onderdeel van het complex vond eind oktober 2018 plaats. Het cultureel erfgoed in Hasankeyf in het stroomgebied van de Tigris dreigt overstroomd te worden als gevolg van de aanleg van een stuwdam die het gebied moet gaan voorzien van energie. Door de bedreigde monumenten met zorg te verplaatsen naar een hoger gelegen deel, kan dit belangrijke cultureel erfgoed worden behouden voor toekomstige generaties. Techniek en Methode engineerde de nieuwe fundering voor het complex en het vijzel- en het verplaatsingplan.

 

Contact

T en M werkte ondermeer voor